Záruka mobility - Mercedes-Benz MOBILO

Služba zajištění mobility Mercedes-Benz MOBILO

Drobný problém, porucha nebo nehoda: Pomůžeme Vám přímo na místě – přesně tam, kde nás budete potřebovat. Abychom zajistili, že Vaše cesta bude pokračovat co nejrychleji. Nebude-li možné, abyste pokračovali ve svém voze Mercedes, díky službě Mobilo dojedete do cíle náhradním vozem, po železnici, nebo doletíte letadlem.

Služby v rámci Mercedes-Benz Mobilo.

Asistence na silnici a drobné opravy na místě poruchy:
Profesionální pomoc na místě. Mercedes-Benz Mobilo pokryje náklady na přivolání servisních techniků a opravy až do výše 150 EUR. Nejsou hrazeny náklady na díly, např. na pneumatiky, baterie, klíčky a spotřební materiál.

Náhradní vůz:
Bude-li to nezbytné a možné, poskytneme Vám po dobu opravy, která nepřesáhne tři pracovní dny, náhradní vůz (typ vozidla dle aktuální dostupnosti), přičemž nejsou hrazeny náklady na palivo a doplňkové služby. . . Dále platí v případě nehody/vandalství a nahodilých událostí.

Letadlo/vlak:
Jako alternativu k náhradnímu vozu Mercedes-Benz za Vás uhradí náklady na let nebo cestu vlakem, abyste mohli pokračovat ve své cestě, nebo se vrátit domů. Uhradíme náklady až 400 EUR vč. DPH na osobu.. Doprava opraveného vozu: Nebude-li možné váš vůz Mercedes-Benz opravit do 3 pracovních dnů, zorganizujeme na Vaši žádost vrácení Vašeho vozu do provozovny Vašeho servisního partnera Mercedes-Benz a uhradíme s tím spojené náklady. Protože vrácení probíhá pomocí konsolidované přepravy, může se potřebný čas lišit podle vzdálenosti a místa opravy.

Odtahová služba:
Nemůžete-li pokračovat v cestě svým vozem Mercedes-Benz kvůli poruše, nahodilé události, nehodě nebo případu vandalství, zařídíme odtažení do nejbližšího servisu Mercedes-Benz a uhradíme náklady na odtažení do vzdálenosti 50 km. Ubytování/hotel: Budete-li chtít počkat, až bude Váš vůz opraven, a nebude-li opravu možné dokončit ve stejný den, zařídíme Vám možnost ubytování. Po dobu opravy, maximálně do tří pracovních dnů, uhradíme náklady na ubytování řidiče a spolucestujících, a to včetně snídaně.

Taxislužba, veřejná doprava, jiné druhy dopravy:
Zaplatíme Vaše náklady až do výše 65 EUR vč. DPH za jízdu taxislužbou nebo veřejnou dopravou, například do železniční stanice nebo na letiště.

Organizační pomoc: 
Poskytneme pomoc například v případě nehody nebo poškození vandaly. V zahraničí pro Vás zajistíme právní pomoc a tlumočníka.

Na pokrytých územích je každý vůz Mercedes-Benz dodáván standardně a zdarma se zárukou Mobilo platnou po čtyři roky po první registraci (od 1. 4. 2008 včetně, Viano od 1. 1. 2012 včetně). Poté se bude záruka mobility obnovovat vždy po servisování (splníte-li podmínky záruky Mobilo platné pro váš vůz), a to až po dobu 30 let.

TOP